CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2019      Market cap: A$ 815,329,129,122 ||| 24h vol: A$ 216,282,661,248 ||| crypto assets: 1015

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
159 Kin (KIN)A$ 0.00
$0.00
-4.36663%
27.5233%
 0.00000000170545A$ 587,880 
A$ 65,884,427 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
10,000,000,000,000 
$2.63
$17.36
KIN Kin =
AUD

KIN/AUD - A$ 0.00
KIN/BGN - 0.00 лв.
KIN/BRL - R$ 0.00
KIN/CAD - C$ 0.00
KIN/CHF - Fr. 0.00
KIN/CNY - CN¥ 0.00
KIN/CZK - 0.00
KIN/DKK - kr. 0.00
KIN/EUR - 0.00
KIN/GBP - £ 0.00
KIN/HKD - HK$ 0.00
KIN/HRK - kn 0.00
KIN/HUF - Ft 0.01
KIN/IDR - Rp 0
KIN/ILS - 0.00
KIN/INR - 0.00
KIN/JPY - ¥ 0.00
KIN/KRW - 0.03
KIN/MXN - Mex$ 0.00
KIN/MYR - RM 0.00
KIN/NOK - kr 0.00
KIN/NZD - NZ$ 0.00
KIN/PHP - 0.00
KIN/PLN - 0.00
KIN/RON - lei 0.00
KIN/RUB - 0.00
KIN/SEK - kr 0.00
KIN/SGD - S$ 0.00
KIN/THB - ฿ 0.00
KIN/TRY - 0.00
KIN/USD - $ 0.00
KIN/ZAR - R 0.00
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
159
2020-12-05
A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00-4.36663%
27.5233%
 0.00000000170545A$ 587,880 
A$ 65,884,427 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
160
2020-12-04
A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00-0.804271%
45.6835%
 0.00000000170518A$ 549,659 
A$ 65,215,004 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
161
2020-12-03
A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.002.97678%
80.3196%
 0.00000000166318A$ 460,913 
A$ 65,698,006 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
163
2020-12-02
A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.009.52045%
68.1109%
 0.00000000160508A$ 488,601 
A$ 62,884,439 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
162
2020-12-01
A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.0026.8327%
67.6205%
 0.00000000158034A$ 736,088 
A$ 61,663,247 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
184
2020-11-30
A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.002.28335%
21.9757%
 0.00000000122076A$ 403,792 
A$ 48,798,415 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
190
2020-11-29
A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00-7.02292%
6.93362%
 0.00000000123436A$ 388,433 
A$ 46,018,889 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
174
2020-11-28
A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.0015.1728%
15.3901%
 0.00000000141935A$ 816,181 
A$ 51,813,382 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
187
2020-11-27
A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.0020.8258%
-10.2261%
 0.00000000128369A$ 298,636 
A$ 44,945,029 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
200
2020-11-26
A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.001.85775%
-26.6205%
 0.00000000104657A$ 359,062 
A$ 37,086,131 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
324
2020-11-25
A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00-1.4236%
-21.8737%
 0.000000000937209A$ 323,131 
A$ 36,394,712 
0.00%
0.00%
 1,518,114,145,968 
325
2020-11-24
A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00-6.40129%
-25.1337%
 0.000000000932199A$ 408,978 
A$ 36,638,011 
0.00%
0.00%
 1,518,114,145,968 
199
2020-11-23
A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00-8.11916%
-25.9101%
 0.00000000103257A$ 425,940 
A$ 39,584,056 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
191
2020-11-22
A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00-4.78053%
-18.1657%
 0.00000000112694A$ 412,998 
A$ 43,497,347 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
187
2020-11-21
A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00-10.2904%
-16.3651%
 0.00000000117319A$ 208,171 
A$ 45,416,897 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
173
2020-11-20
A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.002.5258%
-1.64501%
 0.00000000130776A$ 74,615 
A$ 50,469,375 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
168
2020-11-19
A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.0014.559%
-0.847362%
 0.00000000136964A$ 107,956 
A$ 51,110,052 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
173
2020-11-18
A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00-12.8084%
-12.4495%
 0.00000000124037A$ 53,265 
A$ 45,903,962 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
170
2020-11-17
A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00-6.58838%
2.5847%
 0.00000000138402A$ 140,903 
A$ 50,521,759 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
166
2020-11-16
A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.001.74359%
5.49098%
 0.00000000155967A$ 101,374 
A$ 54,017,114 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
161
2020-11-15
A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00-0.399048%
12.8369%
 0.00000000162985A$ 123,325 
A$ 54,264,541 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
161
2020-11-14
A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.005.64316%
14.3041%
 0.00000000163382A$ 98,498 
A$ 54,449,093 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
162
2020-11-13
A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.001.08518%
6.16615%
 0.00000000153368A$ 134,773 
A$ 52,204,306 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
160
2020-11-12
A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00-0.924944%
5.51002%
 0.00000000154062A$ 107,831 
A$ 52,469,570 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
163
2020-11-11
A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.009.85668%
17.9451%
 0.00000000159714A$ 135,211 
A$ 52,594,681 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
171
2020-11-10
A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00-4.02179%
9.34706%
 0.00000000154014A$ 87,200 
A$ 49,342,928 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
161
2020-11-09
A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.008.7241%
20.4269%
 0.00000000164834A$ 133,697 
A$ 52,821,243 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
269
2020-11-08
A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.000.895773%
5.90815%
 0.00000000150247A$ 53,015 
A$ 48,022,291 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
163
2020-11-07
A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00-1.82236%
-5.46447%
 0.00000000155829A$ 197,367 
A$ 48,355,837 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968 
169
2020-11-06
A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00A$ 0.00-0.846479%
7.09947%
 0.00000000150626A$ 324,767 
A$ 49,122,027 
0.00%
0.01%
 1,518,114,145,968