CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2019      Market cap: A$ 100,531,910,627,277 ||| 24h vol: A$ 167,600,024,841 ||| crypto assets: 1079

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
8 Binance Coin (BNB)A$ 24.80
$16.23
-1.11421%
-1.49512%
 0.00184866A$ 424,464,082 
A$ 3,857,096,069 
0.25%
0.00%
 155,536,713 
187,536,713 
$137.27
$165.51
BNB Binance Coin =
AUD

BNB/AUD - A$ 24.80
BNB/BGN - 29.11 лв.
BNB/BRL - R$ 88.67
BNB/CAD - C$ 22.69
BNB/CHF - Fr. 15.76
BNB/CNY - CN¥ 115.80
BNB/CZK - 405.57
BNB/DKK - kr. 111.04
BNB/EUR - 14.89
BNB/GBP - £ 13.31
BNB/HKD - HK$ 125.82
BNB/HRK - kn 112.93
BNB/HUF - Ft 5,230.39
BNB/IDR - Rp 241,001
BNB/ILS - 57.25
BNB/INR - 1,230.89
BNB/JPY - ¥ 1,747.44
BNB/KRW - 20,138.46
BNB/MXN - Mex$ 365.99
BNB/MYR - RM 70.80
BNB/NOK - kr 163.20
BNB/NZD - NZ$ 26.61
BNB/PHP - 823.57
BNB/PLN - 67.07
BNB/RON - lei 72.12
BNB/RUB - 1,163.73
BNB/SEK - kr 157.10
BNB/SGD - S$ 23.11
BNB/THB - ฿ 518.76
BNB/TRY - 110.57
BNB/USD - $ 16.23
BNB/ZAR - R 286.66
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
8
2020-05-25
A$ 24.58A$ 24.87A$ 24.58A$ 24.80-1.11421%
-1.49512%
 0.00184866A$ 424,464,082 
A$ 3,857,096,069 
0.25%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-05-24
A$ 25.44A$ 25.65A$ 24.84A$ 25.14-0.869014%
-0.00700305%
 0.00181407A$ 389,692,245 
A$ 3,910,482,401 
0.25%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-05-23
A$ 25.63A$ 25.73A$ 25.07A$ 25.39-0.641132%
3.27673%
 0.00179712A$ 436,080,259 
A$ 3,948,479,766 
0.31%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-05-22
A$ 24.55A$ 25.64A$ 24.55A$ 25.603.36676%
4.94823%
 0.00181637A$ 456,013,402 
A$ 3,981,098,674 
0.28%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-05-21
A$ 25.88A$ 25.88A$ 24.17A$ 24.69-4.10981%
-0.640258%
 0.00177492A$ 428,756,200 
A$ 3,839,636,171 
0.22%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-05-20
A$ 26.13A$ 26.13A$ 25.30A$ 25.66-0.835689%
4.96297%
 0.00177455A$ 444,772,737 
A$ 3,990,752,226 
0.25%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-05-19
A$ 25.33A$ 26.06A$ 25.06A$ 26.062.6126%
7.32578%
 0.00175276A$ 529,218,171 
A$ 4,053,556,890 
0.27%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-05-18
A$ 25.31A$ 25.72A$ 25.11A$ 25.471.76993%
11.0147%
 0.001708A$ 514,103,752 
A$ 3,961,518,298 
0.24%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-05-17
A$ 24.95A$ 25.50A$ 24.95A$ 25.381.53957%
7.25886%
 0.00168439A$ 514,963,870 
A$ 3,947,260,910 
0.26%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-05-16
A$ 24.72A$ 25.20A$ 24.72A$ 25.071.57829%
-2.60757%
 0.0017155A$ 520,758,069 
A$ 3,898,793,852 
0.27%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-05-15
A$ 25.50A$ 25.52A$ 24.70A$ 24.71-3.06705%
-8.59599%
 0.00168887A$ 534,467,938 
A$ 3,843,314,943 
0.23%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-05-14
A$ 24.97A$ 25.45A$ 24.76A$ 25.230.942833%
-4.44525%
 0.00167886A$ 593,250,000 
A$ 3,924,392,760 
0.22%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-05-13
A$ 24.71A$ 25.00A$ 24.50A$ 25.002.45718%
-3.88134%
 0.00174066A$ 588,815,629 
A$ 3,888,721,612 
0.27%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-05-12
A$ 23.16A$ 24.89A$ 23.16A$ 24.394.98024%
-6.33069%
 0.00179127A$ 605,670,499 
A$ 3,793,295,963 
0.28%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-05-11
A$ 23.75A$ 23.75A$ 22.38A$ 23.11-1.80718%
-12.2015%
 0.00174582A$ 620,371,393 
A$ 3,594,981,315 
0.22%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-05-10
A$ 23.45A$ 23.82A$ 22.67A$ 23.44-9.32979%
-10.4262%
 0.00174082A$ 670,161,797 
A$ 3,646,544,735 
0.21%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-05-09
A$ 26.39A$ 26.67A$ 25.93A$ 25.93-2.04032%
-3.59906%
 0.00175894A$ 566,421,097 
A$ 4,033,548,955 
0.23%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-05-08
A$ 26.29A$ 26.56A$ 25.93A$ 26.450.965836%
-1.2736%
 0.00173026A$ 583,606,427 
A$ 4,114,148,707 
0.22%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-05-07
A$ 25.38A$ 26.58A$ 25.34A$ 26.371.36785%
-0.342841%
 0.00173562A$ 649,693,796 
A$ 4,102,026,951 
0.22%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-05-06
A$ 26.22A$ 26.78A$ 26.21A$ 26.570.73611%
-2.62655%
 0.00182166A$ 572,144,320 
A$ 4,132,306,439 
0.23%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-05-05
A$ 26.58A$ 26.81A$ 26.22A$ 26.25-1.15345%
2.85674%
 0.00187974A$ 584,604,727 
A$ 4,083,287,588 
0.26%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-05-04
A$ 26.05A$ 26.59A$ 25.78A$ 26.59-0.182254%
4.4986%
 0.00190939A$ 604,504,712 
A$ 4,135,148,752 
0.24%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-05-03
A$ 27.76A$ 27.76A$ 26.66A$ 26.76-2.38394%
4.30134%
 0.00192172A$ 598,314,362 
A$ 4,162,786,736 
0.24%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-05-02
A$ 27.42A$ 27.42A$ 27.20A$ 27.32-0.218705%
7.74435%
 0.00196076A$ 609,312,547 
A$ 4,249,989,131 
0.28%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-05-01
A$ 26.53A$ 27.77A$ 26.53A$ 27.502.87419%
9.99548%
 0.001984A$ 707,810,908 
A$ 4,276,743,512 
0.29%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-04-30
A$ 26.92A$ 27.82A$ 25.95A$ 26.40-1.50891%
6.77018%
 0.00194662A$ 780,534,745 
A$ 4,105,890,996 
0.22%
0.00%
 155,536,713 
9
2020-04-29
A$ 25.08A$ 26.73A$ 25.08A$ 26.736.90679%
11.5048%
 0.00197538A$ 704,340,874 
A$ 4,157,088,291 
0.22%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-04-28
A$ 25.40A$ 25.40A$ 25.17A$ 25.300.272803%
7.84499%
 0.00210597A$ 559,810,078 
A$ 3,934,780,013 
0.29%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-04-27
A$ 25.63A$ 25.63A$ 25.18A$ 25.410.162164%
6.92143%
 0.00210983A$ 579,918,507 
A$ 3,952,875,056 
0.27%
0.00%
 155,536,713 
8
2020-04-26
A$ 25.53A$ 25.69A$ 25.41A$ 25.650.660308%
0.533674%
 0.00214072A$ 625,754,755 
A$ 3,988,901,619 
0.32%
0.00%
 155,536,713