CryptoTops

top cryptocurrencies (coins, tokens and other crypto assets) by market capitalizationTop CryptoCurrencies 2019      Market cap: A$ 325,612,975,345 ||| 24h vol: A$ 86,126,895,403 ||| crypto assets: 976

RankCryptoCurrency (symbol)Price24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
Total supply
Bitcoin Price
Equivalence
Last updated
7 Binance Coin (BNB)A$ 26.44
$18.09
-2.98%
-0.19%
 0.00225023A$ 301,167,091 
A$ 4,111,806,891 
0.35%
1.26%
 155,536,713 
187,536,713 
$156.21
$188.35
BNB Binance Coin =
AUD

BNB/AUD - A$ 26.44
BNB/BGN - 31.82 лв.
BNB/BRL - R$ 73.79
BNB/CAD - C$ 23.69
BNB/CHF - Fr. 17.89
BNB/CNY - CN¥ 127.95
BNB/CZK - 416.20
BNB/DKK - kr. 121.54
BNB/EUR - 16.27
BNB/GBP - £ 14.08
BNB/HKD - HK$ 141.84
BNB/HRK - kn 121.05
BNB/HUF - Ft 5,352.25
BNB/IDR - Rp 253,758
BNB/ILS - 64.05
BNB/INR - 1,282.13
BNB/JPY - ¥ 1,960.21
BNB/KRW - 21,196.64
BNB/MXN - Mex$ 346.75
BNB/MYR - RM 75.74
BNB/NOK - kr 165.72
BNB/NZD - NZ$ 28.26
BNB/PHP - 922.62
BNB/PLN - 69.58
BNB/RON - lei 77.43
BNB/RUB - 1,155.40
BNB/SEK - kr 174.44
BNB/SGD - S$ 24.65
BNB/THB - ฿ 548.21
BNB/TRY - 104.54
BNB/USD - $ 18.09
BNB/ZAR - R 265.40
RankOpen
price
High
price
Low
price
Close
price
24h %
7d %
Price BTC24h volume
Market cap
% total vol
% total cap
Available supply
7
2019-10-23
A$ 26.60A$ 26.64A$ 26.12A$ 26.44-2.98%
-0.19%
 0.00225023A$ 301,167,091 
A$ 4,111,806,891 
0.35%
1.26%
 155,536,713 
7
2019-10-22
A$ 26.69A$ 27.41A$ 26.54A$ 26.60-0.07%
-1.11%
 0.00225885A$ 343,669,658 
A$ 4,137,289,310 
0.40%
1.26%
 155,536,713 
7
2019-10-21
A$ 26.87A$ 26.89A$ 26.31A$ 26.66-0.39%
-0.46%
 0.00222331A$ 273,344,975 
A$ 4,147,156,424 
0.33%
1.25%
 155,536,713 
7
2019-10-20
A$ 26.69A$ 27.07A$ 26.18A$ 26.871.12%
0.46%
 0.00224045A$ 330,161,182 
A$ 4,179,243,326 
0.41%
1.26%
 155,536,713 
7
2019-10-19
A$ 26.62A$ 26.99A$ 26.22A$ 26.52-0.25%
3.98%
 0.00227626A$ 305,538,250 
A$ 4,125,452,988 
0.42%
1.27%
 155,536,713 
7
2019-10-18
A$ 27.06A$ 27.35A$ 25.99A$ 26.62-1.58%
8.29%
 0.00228909A$ 307,629,962 
A$ 4,140,800,680 
0.37%
1.28%
 155,536,713 
7
2019-10-17
A$ 26.13A$ 27.46A$ 25.92A$ 27.073.99%
6.02%
 0.00228457A$ 361,642,029 
A$ 4,210,832,185 
0.47%
1.28%
 155,536,713 
7
2019-10-16
A$ 27.45A$ 27.52A$ 25.93A$ 26.43-3.18%
0.89%
 0.00221525A$ 342,122,626 
A$ 4,110,439,439 
0.40%
1.25%
 155,536,713 
7
2019-10-15
A$ 27.35A$ 28.35A$ 27.02A$ 27.28-0.18%
14.49%
 0.00224364A$ 479,637,572 
A$ 4,242,986,924 
0.57%
1.26%
 155,536,713 
8
2019-10-14
A$ 26.95A$ 27.44A$ 26.50A$ 27.260.78%
14.67%
 0.0022072A$ 362,415,656 
A$ 4,239,546,371 
0.46%
1.24%
 155,536,713 
8
2019-10-13
A$ 25.43A$ 27.53A$ 25.30A$ 26.875.08%
19.24%
 0.00219545A$ 404,913,587 
A$ 4,179,443,912 
0.57%
1.24%
 155,536,713 
8
2019-10-12
A$ 24.62A$ 25.73A$ 24.58A$ 25.463.07%
10.36%
 0.00207456A$ 336,269,804 
A$ 3,960,334,154 
0.45%
1.18%
 155,536,713 
8
2019-10-11
A$ 25.87A$ 25.93A$ 24.64A$ 24.64-4.44%
6.16%
 0.0020156A$ 287,849,696 
A$ 3,832,614,976 
0.30%
1.14%
 155,536,713 
8
2019-10-10
A$ 26.36A$ 26.56A$ 25.39A$ 26.03-1.32%
12.75%
 0.00204845A$ 350,126,142 
A$ 4,049,284,251 
0.39%
1.16%
 155,536,713 
8
2019-10-09
A$ 23.97A$ 26.73A$ 23.84A$ 26.5110.74%
12.53%
 0.00207336A$ 440,053,087 
A$ 4,123,469,906 
0.44%
1.17%
 155,536,713 
8
2019-10-08
A$ 24.00A$ 24.25A$ 23.62A$ 23.940.01%
1.58%
 0.00195436A$ 201,112,169 
A$ 3,723,062,815 
0.25%
1.10%
 155,536,713 
8
2019-10-07
A$ 22.76A$ 24.04A$ 22.57A$ 24.025.77%
1.74%
 0.0019627A$ 218,701,026 
A$ 3,736,724,841 
0.24%
1.11%
 155,536,713 
8
2019-10-06
A$ 23.26A$ 23.30A$ 22.58A$ 22.66-2.66%
0.23%
 0.00191797A$ 172,836,755 
A$ 3,524,685,329 
0.26%
1.09%
 155,536,713 
8
2019-10-05
A$ 23.27A$ 23.33A$ 22.85A$ 23.240.02%
-0.5%
 0.00193315A$ 182,384,831 
A$ 3,615,354,148 
0.29%
1.10%
 155,536,713 
8
2019-10-04
A$ 23.23A$ 23.49A$ 22.89A$ 23.280.58%
1.08%
 0.00191712A$ 179,259,451 
A$ 3,620,396,288 
0.26%
1.10%
 155,536,713 
8
2019-10-03
A$ 23.64A$ 23.73A$ 22.88A$ 23.36-0.8%
2.51%
 0.00190596A$ 176,033,844 
A$ 3,633,641,871 
0.25%
1.09%
 155,536,713 
8
2019-10-02
A$ 23.71A$ 23.81A$ 23.37A$ 23.750.1%
-1.54%
 0.00190177A$ 156,995,944 
A$ 3,693,988,554 
0.23%
1.09%
 155,536,713 
8
2019-10-01
A$ 23.67A$ 24.26A$ 23.56A$ 23.700.46%
-4.08%
 0.00190673A$ 186,509,390 
A$ 3,685,770,287 
0.23%
1.10%
 155,536,713 
8
2019-09-30
A$ 22.69A$ 23.52A$ 22.05A$ 23.503.04%
-19.27%
 0.00191421A$ 183,967,056 
A$ 3,655,663,598 
0.21%
1.10%
 155,536,713 
8
2019-09-29
A$ 23.43A$ 23.53A$ 22.40A$ 22.76-2.79%
-24.28%
 0.00190097A$ 164,077,820 
A$ 3,539,926,247 
0.24%
1.10%
 155,536,713 
8
2019-09-28
A$ 23.34A$ 23.59A$ 23.01A$ 23.410.43%
-24.28%
 0.00192355A$ 182,352,091 
A$ 3,640,942,608 
0.25%
1.11%
 155,536,713 
8
2019-09-27
A$ 22.86A$ 23.39A$ 22.08A$ 23.312.03%
-26.14%
 0.00191136A$ 206,175,741 
A$ 3,626,129,143 
0.24%
1.10%
 155,536,713 
8
2019-09-26
A$ 24.09A$ 24.54A$ 22.12A$ 23.01-4.64%
-27.7%
 0.00191143A$ 234,234,417 
A$ 3,579,509,316 
0.24%
1.10%
 155,536,713 
8
2019-09-25
A$ 23.79A$ 24.54A$ 22.65A$ 24.10-0.1%
-25.08%
 0.0019199A$ 266,804,220 
A$ 3,748,855,934 
0.23%
1.12%
 155,536,713 
8
2019-09-24
A$ 28.66A$ 28.86A$ 23.62A$ 23.62-17.7%
-24.56%
 0.00186918A$ 336,505,388 
A$ 3,673,101,089 
0.26%
1.10%
 155,536,713